FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vind je alle antwoorden op de meest gestelde vragen die wij krijgen via social media en e-mail.
Here you will find all the answers to the most frequently asked questions that we receive via social media and e-mail.

CONTACT

Uiteraard!
Al onze contact informatie, alsook de links naar onze social media, kan je terugvinden op deze pagina.

Tip: e-mails en berichten via WhatsApp worden meestal sneller behandeld dan berichten via social media.
Vergeet zeker niet je bestelnummer te vermelden wanneer je ons contacteert i.v.m. een bestelling!


Of course!
All our contact information, as well as the links to our social media, can be found on this page.

Hint: emails and WhatsApp messages are usually handled faster than social media messages.
Do not forget to mention your order number when you contact us regarding an order!

VERZENDING
SHIPPING

Uiteraard! Wij verzenden naar heel België via PostNL en DPD.


Of course! We ship throughout Belgium via PostNL and DPD.

Jazeker! Wij verzenden momenteel naar volgende landen:

 • Nederland (PostNL)
 • Duitsland (DPD)
 • Frankrijk (DPD)
 • Italië (PostNL)
 • Spanje (PostNL)
 • Oostenrijk (PostNL)

Staat je land er niet bij? Contacteer ons zeker even, dan bekijken wij of we dit ook kunnen aanbieden.


Of course! We currently ship to the following countries:

 • Netherlands (PostNL)
 • Germany (DPD)
 • France (DPD)
 • Italy (PostNL)
 • Spain (PostNL)
 • Austria (PostNL)

Is your country not listed? Be sure to contact us and we’ll see if we can offer this as well.

Voor België zijn deze momenteel €4,95.
Bestel je voor minstens €49,95 dan verzenden we jouw bestelling gratis.

De andere landen waarnaar we momenteel verzenden hebben verschillende tarieven.
Je kan deze prijzen allemaal terugvinden op de afreken-pagina.


For Belgium these are currently €4,95.
If you order for at least €49,95 we will ship your order for free.

The other countries we currently ship to have different rates.
You can find all these prices on the checkout page.

De verzendtijd bedraagt meestal 1 tot 3 werkdagen. Uiteraard kan het door drukte soms iets langer duren.
Zondag en maandag zijn wij gesloten en halen PostNL, DPD, … geen pakketjes bij ons op.
Ook zaterdag worden er sinds kort geen pakketjes meer opgehaald.


The shipping time is usually 1 to 3 business days. Of course it can sometimes take a little longer due to crowds.
We are closed on Sunday and Monday and PostNL, DPD, … do not collect packages from us.
Also on Saturday, no more packages are picked up.

Van zodra wij jouw pakketje hebben verzonden ontvang je via e-mail de bevestiging en iets later de track & trace. Vanaf dan ligt het in handen van de koerierdienst (PostNL, DPD, …). In België en Nederland kan de levertijd 1 tot 3 werkdagen zijn, afhankelijk van de drukte bij de koerierdiensten.
Pakketjes naar andere landen zijn langer onderweg, dit verschilt enorm van land tot land en hier kunnen we niet meteen een levertermijn op kleven.


As soon as we have sent your package, you will receive the confirmation by e-mail and a track & trace a little later. From then on, it is in the hands of the courier service (PostNL, DPD, …). In Belgium and the Netherlands, the delivery time can be 1 to 3 working days, depending on how busy the courier services are.
Parcels to other countries take longer to travel, this differs greatly from country to country and we cannot immediately attach a delivery time to this.

Ja hoor!
Van zodra wij jouw pakketje verzenden ontvang je op het opgegeven e-mailadres een track & trace code. Hiermee kan je de reis van je bestelling volledig volgen.
Moest je deze e-mail niet ontvangen check dan zeker eerst je ongewenste e-mail. Vind je deze daar ook niet terug, aarzel dan niet om ons te contacteren.


Yes of course!
As soon as we send your package, you will receive a track & trace code at the specified e-mail address. This allows you to fully track the journey of your order.
If you did not receive this e-mail, please check your junk e-mail first. If you can’t find it there either, don’t hesitate to contact us.

PROBLEMEN
ISSUES

Dit is ook uiteraard niet de bedoeling en ook absoluut niet fijn!
Wij zullen er dan ook alles aan doen om een compensatie te ontvangen welke wij dan verder doorgeven aan onze klant.
Wat deze compensatie betreft is er wel een verschil of je pakketje verzekerd verzonden is of niet (deze optie krijg je telkens bij het afrekenen).
Wat moet je doen als jouw pakketje beschadigd is:

 1. Je brengt ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte (binnen 5 werkdagen). Dit kan via e-mail (support@avoshop.be) of WhatsApp, maar NIET via onze sociale media en telefonisch.
 2. Bij deze melding voeg je foto’s toe van alle zijden van het pakket dat je ontvangen hebt alsook een foto waarop het verzendlabel duidelijk leesbaar is.
 3. Ook hebben wij foto’s nodig van alle producten die beschadigd (lees: stuk) zijn. Ook hiervan moet duidelijk zichtbaar zijn wat er juist aan de hand is.
 4. Wij kijken dan eerst alles na zodat enig misbruik al zeker uitgesloten is.
 5. Van zodra de informatie klopt en de foto’s compleet zijn, kunnen wij een claim indienen bij de koerierdienst en dan is het afwachten op het resultaat van het onderzoek.
 6. Op het moment dat wij uitsluitsel krijgen hoeveel er vergoed zal worden contacteren wij je meteen.

Let wel op dat wij en de koerierdiensten een pakketje als beschadigd aanzien wanneer er ook echt producten stuk zijn en dus niet meer eetbaar. Dit zal dus klacht per klacht bekeken worden. Bijvoorbeeld een ingedeukte doos of Pringles die gebroken in hun koker zitten, zullen niet als “beschadigd” aanzien worden.


This is of course not the intention and certainly not nice!
We will therefore do everything we can to receive compensation, which we will then pass on to our customer.
As far as this compensation is concerned, there is a difference whether your package has been sent insured or not (you will always receive this option at checkout).
What to do if your package is damaged:

 1. You inform us of this as soon as possible (within 5 working days). This can be done via e-mail (support@avoshop.be) or WhatsApp, but NOT via our social media and by telephone.
 2. With this notification you add photos of all sides of the package you received as well as a photo on which the shipping label is clearly legible.
 3. We also need photos of all products that are damaged (read: broken). It should also be clearly visible what exactly is going on.
 4. We first check everything to ensure that any misuse is certainly ruled out.
 5. As soon as the information is correct and the photos are complete, we can submit a claim to the courier service and then wait for the result of the investigation.
 6. We will contact you as soon as we receive a definite answer on how much will be reimbursed.

Please note that we and the courier services regard a package as damaged if the products are actually broken and therefore no longer edible. This will therefore be examined complaint by complaint. For example, a dented box or Pringles that are broken in their case will not be considered “damaged”.

Dit is uiteraard niet de bedoeling en ook absoluut niet fijn!
Wij zullen er dan ook alles aan doen om hen het pakketje te laten terugvinden of een compensatie te ontvangen welke wij dan verder doorgeven aan onze klant. Wat deze compensatie betreft is er wel een verschil of je pakketje verzekerd verzonden is of niet (deze optie krijg je telkens bij het afrekenen).
Wat moet je doen als jouw pakketje verdwenen is:

 1. Je brengt ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte (binnen 5 werkdagen). Dit kan via e-mail (support@avoshop.be), het contactformulier of WhatsApp, maar NIET via onze sociale media en telefonisch.
 2. Wij kijken eerst alles na via de track en trace, etc. zodat enig misbruik al zeker uitgesloten is. De koerierdienst zal dit ook nog eens dubbelchecken.
 3. Van zodra de informatie klopt dienen wij een claim in bij de koerierdienst en dan is het afwachten op het onderzoek.
 4. Op het moment dat wij uitsluitsel krijgen dat het pakketje terecht is of niet meer te vinden is contacteren wij je met de verdere stappen.

Dien ook zeker zelf een klacht in bij de koerier zodat ze een onderzoek kunnen starten. Zij zullen je waarschijnlijk wel proberen afschepen met een uitvlucht dat enkel de afzender dergelijk dossier kan openen, maar zij zijn wettelijk verplicht dit ook te doen voor de bestemmeling!


This is of course not the intention and absolutely not nice!
We will therefore do everything we can to let them find the package or receive compensation, which we will then pass on to our customer. As far as this compensation is concerned, there is a difference whether your package has been sent insured or not (you will always receive this option at checkout).
What to do if your package has disappeared:

 1. You inform us of this as soon as possible (within 5 working days). This can be done via e-mail (support@avoshop.be), the contact form or WhatsApp, but NOT via our social media and by telephone.
 2. We first check everything via the track and trace, etc. so that any misuse is certainly excluded. The courier service will also double check this.
 3. As soon as the information is correct, we submit a claim to the courier service and then we have to wait for the investigation.
 4. As soon as we receive a definite answer that the package has been found or can no longer be found, we will contact you with further steps.

Also, be sure to file a complaint with the courier yourself so that they can start an investigation. They will probably try to fob you off with an excuse that only the sender can open such a file, but they are legally obliged to do the same for the recipient!

VOORRAAD
STOCK

Dit is bij import producten een moeilijke vraag, maar wij hebben gezorgd voor een makkelijk antwoord:
Bij elk product op onze webshop kan je je inschrijven aan de hand van je e-mailadres. Als dit product dan weer op voorraad is krijg je hier automatisch een e-mail van en kan je direct bestellen! Probeer het dus zeker eens uit.
Hou er wel rekening mee dat wanneer er bij producten Limited Edition staat de kans klein is dat deze ooit nog terug komen.


This is a difficult question for import products, but we have provided an easy answer:
You can register for each product on our webshop using your email address. If this product is back in stock, you will automatically receive an e-mail and you can order immediately! So be sure to try it out.
Keep in mind that when products say Limited Edition, there is little chance that they will ever come back.

Hier kunnen we bij import meestal niet meteen een antwoord op geven.
Stuur zeker even een mailtje naar support@avoshop.be en we bekijken dit!


We are usually unable to provide an immediate answer to this when importing.
Be sure to send an email to support@avoshop.be and we’ll look into this!

error: Deze inhoud is beschermd! - This content is protected!
We houden je op de hoogte Dit product is tijdelijk uitverkocht. Laat hier je e-mailadres achter en we houden je automatisch op de hoogte als het terug in voorraad is. Let op: als het om een limited edition gaat is de kans klein dat het ooit nog terug geleverd kan worden. Sommige producten zijn ook erg moeilijk aan te geraken, dus geduld hebben is soms de boodschap.

No fields found, please go to settings & save/reset fields